Dzień piąty

Święty Szarbelu umiłowany przez Boga, oświeć mnie, pomóż mi i naucz mnie miłowania Boga. Pospiesz mi na ratunek. Wrażliwy Ojcze, błagam Cię o łaskę (…).

Święty Szarbelu, przyjacielu dźwigających krzyż, wstaw się za mną.

Boże, wysłuchaj naszych próśb za wstawiennictwem Św. Szarbela. Ocal moje biedne serce i daj mi Twój pokój. Ukój niepokoje mojej duszy. Tobie chwała na wieki. Amen.


Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…

Medytacja: Święty Charbel, ubogi i pokorny na ziemi, wchodzi do Nieba przepełniony bogactwami i na jego cześć wznoszą się hymny aniołów.

W: Św. Charbel, Orędzia z Nieba, Wydawnictwo AA, Kraków 2013.