Dzień szósty

Święty Szarbelu nasz możny pośredniku, proszę Cię, wyjednaj łaskę (…) o którą Cię proszę. Jedno Twoje słowo do Jezusa wystarczy aby zostały odpuszczone moje grzechy, aby zostało okazane mi miłosierdzie i wysłuchana moja prośba.
Święty Szarbelu, radości nieba i ziemi, wstaw się za mną.

Boże, który wybrałeś Św. Szarbela aby bronił nas przed Twoją karzącą ręką, za jego wstawiennictwem udziel łaski (…), dla Twojej większej chwały na wieki. Amen.


Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…

Medytacja: Święty Charbel szukał doskonałości w ślubie ubóstwa, które było bogactwem jego życia.

W: Św. Charbel, Orędzia z Nieba, Wydawnictwo AA, Kraków 2013.