5/ Pustelnia w górach

W 1875 roku ojciec Charbel poprosił przełożonego, aby pozwolił mu zamieszkać w eremie Świętych Piotra i Pawła, położonym powyżej wioski Annaya na wysokości 1350 metrów n.p.m. Początkowo przeor nie chciał się zgodzić na jego odejście, lecz wkrótce zmienił zdanie. Pewnej nocy ojciec Charbel przyszedł do jednego z braci, prosząc go o oliwą do lampy. Ten nalał do niej wody, a lampa mimo to zapaliła się. Przełożony uznał to za znak z nieba i zezwolił Charbelowi na odejście do pustelni, gdzie zamieszkał na osobności wraz z trzema współbraćmi.

Jego cela miała tylko sześć metrów kwadratowych powierzchni. Pod habitem nosił włosiennicę, spał kilka godzin na dobę na twardej ziemi, jadł raz dziennie skromny posiłek bez mięsa. Droga pustelnika do zjednoczenia z Chrystusem prowadziła przez ciszę, modlitwę i pracę fizyczną w polu. Najważniejszym wydarzeniem dnia była Eucharystia. Codziennie odprawiał Mszę świętą w kaplicy eremu. Długo się do niej przygotowywał, a po jej skończeniu parę godzin trwał w dziękczynieniu. Charbel żył według tradycji świętych ojców pustelników, praktykował nieustanną modlitwę - adorował Najświętszy Sakrament (zwłaszcza nocą), rozważał teksty Pisma Świętego, odmawiał różaniec, uwielbiał Boga podczas pracy.

Ojciec Charbel spędził w eremie dwadzieścia trzy lata, starannie przestrzegając reguły życia pustelniczego. Nie opuszczał pustelni bez pozwolenia przełożonych, bezwarunkowo wypełniał ślub posłuszeństwa.Kiedyś poprosił przeora o chusteczkę do nosa. Ten zdziwiony zapytał, dlaczego nie wziął sobie jednej spośród wielu, które ludzie przynoszą mu w prezencie. Charbel odpowiedział, że nigdy nie wziął niczego bez pozwolenia przełożonego.

Powołanie monastyczne, które podjął ojciec Charbel, jest przeznaczone dla nielicznych. Nie wszyscy są powołani do tak radykalnej ascezy, ale na pewno wszyscy są wezwani do zwyczajnej świętości, to znaczy do miłowania Boga: "z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego". Bóg daje każdemu rozpoznać, jaką radość życia dla niego wybrał.

W: E. Maakaroun, Św. Charbel Prorok Miłości, Wyd. Esprit, Kraków 2014.