Ojcze Szarbelu

Ojcze Szarbelu,
zostałeś obdarzony przez Boga
gorliwą wiarą,
mocną nadzieją,
żarliwą miłością.
Prosimy Cię, módl się
o dar wiary, nadziei i miłości
dla nas i dla naszych bliskich
oraz nieprzyjaciół.

Ojcze Szarbelu
dzieliłeś się z innymi
pogodą ducha,
życzliwym uśmiechem,
serdecznym współczuciem.
Prosimy Cię, módl się,
abyśmy odkrywali skarby,
którymi Bóg nas obdarzył,
i pomnażali je
przez hojne dzielenie się z potrzebującymi.

Ojcze Szarbelu,
wybrałeś życie ubogie, pokorne i ukryte.
Prosimy Cię, módl się,
abyśmy nie przywiązywali się do tego,
co przemijające,
i nie ulegali pokusom świata.
Wymódl dla nas odwagę życia w prostocie i skromności,
a zarazem zapał
do głoszenia lepszego świata,
zaczynając od siebie. Amen.

W: E. Maakaroun, Św. Charbel prorok miłości, Esprit, Kraków 2014.